Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

GOLDTAG uygulamamızı güvenle kullanabilmeniz için sizlere kullanıcı sözleşmemizi sunuyoruz.

1. Taraflar

İşbu Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında; Bir tarafta www.goldtag.org  ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan Hacettepe Teknokent Sitesi 4.Arge No:45 Çankaya/ANKARA adresinde Fintag Yazılım Danışmanlık A.Ş (“GOLDTAG”) ile www.goldtag.org veya GOLDTAG mobil uygulamalarına (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartları kabul ederek Kullanıcı olan kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri ve GOLDTAG müştereken  “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

 

GOLDTAG Bilgileri:
MERSİS No: 0388130992700001
İletişim Bilgisi: Üniversiteler Mahallesi 1596 Cad. Hacettepe Teknokent Sitesi 4.Arge A Blok No:95A/45 Çankaya/Ankara
Tel: ..0850 307 24 90
 
2. TANIMLAR

GOLDTAG : Fintag Yazılım Danışmanlık A.Ş’yi ifade eder.

Kullanıcı :www.goldtag.org sayfasında yer alan Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesini, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Kullanıcı” sıfatını kazanan kişileri ifade eder.

Ürün/Varlık : Bankalarda rezerv olarak tutulan 995/1000 saflıktaki değerli maden olarak bilinen altın.

Ticari Temsilcilik: Sistemde akdedilmiş olarak satılan ürünün satış Akdinin ödemesine ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, alıcı namına alım satıma yetkili olan GOLDTAG tarafından sağlanan hizmettir.

GOLDTAG HESABI: GOLDTAG uygulamasında açılacak hesaptır.

Platform: www.goldtag.org alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Goldtag’e ait Android işletim sistemi ile IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Kullanıcılar’ın Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Goldtag tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Goldtag’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.goldtag.org platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesap Bilgileri Sayfası: Kullanıcı’nın Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Kullanıcı’ya ait telefon numarası ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GOLDTAG tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK:  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Ziyaretçi:  www.goldtag.org sayfasını, Kullanıcı olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

3. AMAÇ

İşbu  sözleşme Kullanıcı'nın GOLDTAG’in sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin GOLDTAG ve kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

4. BAŞLANGIÇ
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Platform’a üye olurken işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini ve her maddeyi ayrı ayrı okuyarak, her maddede ayrı ayrı mutabık kaldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Platform’da bulunan işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun GOLDTAG tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı'ya bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

5.2 Gerçek kişi olan kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türk yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi olan kullanıcı adına hesap oluşturan gerçek kişi, temsil ettiği tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkilisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya ve/veya temsil ettiği tüzel kişiliğe aittir. Kullanıcı, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’nın, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

GOLDTAG, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan GOLDTAG sorumlu olmayacaktır.

5.3 Platform’da  sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran FİNTAG YAZILIM DANIŞMANLIK  A.Ş.’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir) GOLDTAG, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. GOLDTAG, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

5.4 Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden kullanıcı sorumludur. Diğer taraftan, GOLDTAG’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen kullanıcının hesaplarında veya GOLDTAG’ın sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da GOLDTAG’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için GOLDTAG’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda GOLDTAG’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 5.5 Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun kullandıramaz. Ancak kullanıcının ya da temsilcisinin, usulüne uygun olarak Noter makamı tarafından düzenlenen ve GOLDTAG’de bulunan hesabını kullandırtmaya dair yetkileri açıkça içeren özel yetkili bir vekaletnameyi GOLDTAG’e ibraz etmeleri şartıyla vekaletname ile kendisini temsil eden kişinin, kullanıcının hesabını tüm 4 hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ait olmak üzere kullanmasına GOLDTAG tarafından izin verilebilir. Burada Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde GOLDTAG, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı veya vekaletname ile kullanımına izin verilen kişi sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de bu kişilere aittir. GOLDTAG’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı GOLDTAG’e gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul eder.

5.6 Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.  Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. GOLDTAG , bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

5.7 Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, GOLDTAG’i sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, GOLDTAG’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle GOLDTAG’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve GOLTAG’e bu sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.8 Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı'nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.9 Kullanıcı, başta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan GOLDTAG sorumlu tutulamaz.

5.10 GOLDTAG, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.11 GOLDTAG tarafından Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için bazı bilgi/belgeler talep edilebilecektir. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alım-satım işlemleri ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı’lar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kulllanıcı’lara iletebilecektir.

5.12 Her bir kullanıcının hesaplarındaki ürünün (Altın) herhangi bir zamanda toplam değeri 19 999 TL’den fazla olamaz. Bu kapsamda kullanıcılar gerekli ekstra bilgileri vermek koşuluyla Onaylanmış Hesap statüsüne kavuşur ve www.goldtag.org adresinde yer alan Limitler/Ücretler kısmında belirtilen limitlere kadar işlem yapabilirler.

5.13 Kullanıcı, Platforma içinde başka kullanıcıların GOLDTAG HESABINA yolladığı üründen kendisi mesuldür.

5.14 Kullanıcının, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının Platform’u kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

5.15 Kullanıcı'nın Hesap Bilgileri Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Platform’da güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca GOLDTAG Platform’unda kullanmalıdır. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16 Yukarıda tanımlanan Ticari Temsilcilik hizmeti kapsamında KULLANICI ürünün alımına, satışına ve satışının karşılığının banka yolu ile kullanıcı hesabına transfer yapma işlemlerinde GOLTAG’in yetkili ticari temsilci olduğunu kabul eder.

5.17 İşbu sözleşmenin (5.10) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından GOLDTAG ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan GOLDTAG sorumlu değildir.

5.18 Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

5.18.1 Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

5.18.2 Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

5.18.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Şartları Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

5.18.4 Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

5.18.5 Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, GOLDTAG’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

5.19 Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri GOLDTAG’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.20 Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; GOLDTAG’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.21 GOLDTAG, kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda GOLDTAG, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapmaktadır. GOLDTAG, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler, olası bir siber saldırıya karşı güvenli bir zamana kadar platform deaktive edilerek öncede belirlenen ortamlarda saklanır. GOLDTAG tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın kullanıcıya ait hesabın yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilmesi ve GOLDTAG servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.15) hükümleri geçerli olacaktır. Kullanıcı bu hususlarda GOLDTAG’i ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22 Platform üzerinden yapılan ürün transferi iade edilmez. Ürün transferi iade edilmediğinden ötürü GOLDTAG tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli de geri iade edilmez.

5.23 GOLDTAG, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde GOLDTAG, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

5.24 GOLDTAG, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini süratle yerine getirecektir.  Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan GOLDTAG sorumlu olmayacaktır.

5.25 GOLDTAG, Platform üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan GOLDTAG mesul olmayacaktır. Ancak GOLDTAG yaptığı değişiklikleri www.goldtag.org internet Platform’unda bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

5.26 GOLDTAG, destek hizmetlerini yalnızca destek@goldtag.org elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de GOLDTAG tarafından kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan para göndermeleri için kullanıcılara herhangi bir banka/Goldtag hesabı bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek GOLDTAG’den destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan GOLDTAG sorumlu değildir. GOLDTAG adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle bu korsan sitelere üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden GOLDTAG sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda GOLDTAG’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.27 Aracı pozisyonunda olan GOLDTAG’in anlaşılan bankadan alınan fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Platform kullanıcılarının iş emirlerinin, havale/eft taleplerinin (5.24) hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan GOLDTAG sorumlu tutulamaz

5.28  GOLDTAG, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

5.29 GOLDTAG tarafından işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. GOLDTAG, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.

5.30 GOLDTAG, hizmetlerle ilgili ücretlerini Platform’un destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.goldtag.org/destek adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

5.31 GOLDTAG, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. GOLDTAG, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler Platform’da ilan edilecektir.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

GOLDTAG, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK'ya (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tabidir. GOLDTAG, www.goldtag.org Platform’undan erişilebilecek Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, yurtiçine ve yurtdışına iletir ve işler. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, bağlantıdan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na erişebilir ve kisiselveri@goldtag.org adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, GOLDTAG üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Kullanıcı olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

6.2. Gizlilik:

6.2.1.  GOLDTAG, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. GOLDTAG, kullanıcıya ait kişisel bilgileri, yasal mercilerle paylaşabilecektir ancak kullanıcının açık rızası ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu kanunun tüm mevzuatına uygun bir şekilde işleme ve paylaşma yetkisine sahiptir

6.2.2. GOLDTAG;

  • Gizli Bilgi’yi uygun şekilde almayı ve büyük bir gizlilik içinde korumayı,
  • Gizli Bilgi’yi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiç bir amaç için kullanmayacağını,
  • Gizli Bilgi’yi yasal yükümlülükler hali hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini,
  • Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını, taahhüt etmektedir.

6.2.3. GOLDTAG;

  • Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği ve yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma, soruşturma veya
  • Kullanıcı’ların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,
  • Kullanıcı’larıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“GOLDTAG” markası ve logosu, “GOLDTAG” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak GOLDTAG tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, GOLDTAG’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda GOLDTAG’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya GOLDTAG’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, GOLDTAG’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

8.1 Kullanıcı, altın ile ilgili yetkili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

8.2 Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ya da başka bir kişiye kullandırtılması durumunda kullanıcı işbu sözleşme uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta GOLDTAG’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. GOLDTAG tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle GOLDTAG, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

8.3 Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Goldtag, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Goldtag’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

8.4 İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, Goldtag adı ve/veya logosunu kullanarak Goldtag adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Goldtag, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde Goldtag, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Goldtag , yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına haizdir. GOLDTAG tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, GOLDTAG’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

8.6 GOLDTAG, e-mail destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. GOLDTAG tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, GOLDTAG’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

8.7 GOLDTAG tarafından kullanıcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde altın gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde GOLDTAG tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, GOLDTAG tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta GOLDTAG’in gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. GOLDTAG, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

8.8 Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin GOLDTAG tarafından tespit edilmesine karşın, GOLDTAG tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan GOLDTAG tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı GOLDTAG’in tüm hakları saklıdır.

9. MÜŞTERİNİN GOLDTAG VARLIKLARI
İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin ya da maddelerin kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, GOLDTAG, kullanıcının hesabını önceden hiç bir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Ancak bu hakların GOLDTAG tarafından kullanılması halinde dahi kullanıcının GOLDTAG nezdindeki varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının GOLDTAG nezdindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde derhal kullanıcıya iade edilir. Kullanıcı, Hesabın devre dışı bırakılması, iptal edilmesi veya sona erdirilmesinden sonraki doksan (90) gün boyunca transfer etme hakkına sahiptir.
10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

GOLDTAG, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya GOLDTAG’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") GOLDTAG’in işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, GOLDTAG ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

12. GENEL HÜKÜMLER

12.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GOLDTAG’in resmi defter ve ticari kayıtları ile GOLDTAG’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2 İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.3 GOLDTAG, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından GOLDTAG sorumlu olmayacaktır.

12.4 İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.5 Kullanıcı, GOLDTAG’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. GOLDTAG ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakil edebilir.

12.6 GOLDTAG, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde GOLDTAG, bu değişiklikleri kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile GOLDTAG tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

12.7 12.7 Taraflar'dan birinin işbu Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12.8 İşbu sözleşme GOLDTAG tarafından sitede ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

12.9 Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

Ücretsiz Kullanmaya Başla

Goldtag'in ayrıcalıklı altın dünyasında hemen yerinizi alın

Hemen İndir

“ 7/24 altın transfer olayı çok mantıklı arkadaşlarıma ihtiyaçları olduklarında saniyeler içinde altın yollayabiliyorum aynı şekilde onlara bana yollayabiliyor zor zamanlarımızın kurtarıcısı Goldtag.

user
Alp Ersoy
Mühendis - Öğrenci
Ücretsiz
Kullanmaya Başla

Goldtag'in ayrıcalıklı altın dünyasında hemen yerinizi alın